Velké Popovice-Habří-V Tejčku-Brtnice-Ve Stádlích

Víkend 17.9. a 18.9. - Přírodní park Velkopopovicko

Je po dešti, a kosové si štěstím pletou noty, je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty ....všechny cesty voní jako z jara..., už je po dešti a svět je blažený,  ...smyl i dusno, které lidská srdce souží ....
Chce se mi dnes takto zpívat s Juditou Čeřovskou. S veselou myslí a s chutí zase bloumat lesem,  vyrážíme do Velkých Popovic, abychom poznali Přírodní park Velkopopovicko i v jeho centrální části. Budeme se procházet prostě Krajinou barona Ringhoffera.

V. Popovice - Habří - V Tejčku
V. Popovice - Brtnice -Ve Stádlích
mapka ( kuk sem)                                   mapka (kuk sem)

Sobotní odpoledne 17.9. Velké Popovice - Habří - V Tejčku   


Po dešti a před deštěm, takto by se dalo charakterizovat počasí naší sobotní vycházky. Parkujeme ve Velkých Popovicích před restaurací/galerií Kamenný kříž. Napojujeme se v Masarykově ul. na modrou TZ/NS Krajinou barona Ringhoffera a směřujeme k Habří. Procházíme úzkou uličkou kolem veterinární ordinace, pak ještě velmi mírně do kopečka k chatám a už jsme v lese. Zastavujeme se u informační tabule NS č. 3 - Lesní studny. Líbí se mi Ringhofferovy rady potomkům, které jsou na tabulích umístěny hned nahoře vlevo, jako např. zde : "Jsi-li přesvědčen o své dobré věci a nemůžeš-li ji dosáhnout hned, vyčkej " . Člověk se mimoděk zamyslí, jak to vlastně má on, že ?

   Cestička u veterinární ordinace                                               Cesta k chatám Na Požárech                                       NS-Zastavení č. 3-Lesní studny   


Mírně do kopečka krásným lesem přírodního parku a jsme u rozcestníku V Tejčku. Ten už z předešlých procházek poznávám. Pokračujeme doleva po modré TZ směrem k Dolní Lomnici. Cesta je dobře zapamatovatelná i pro mě, vede totiž dlouho naprosto rovně. Hodně ji využívají cyklisté, snad je láká ta přímost, jenže díky kamenitému terénu tuším, že to žádná lahůdka nebude. Co to najednou po pravé straně vidíme ? Oblouk z větví a uvnitř asi půl metru hluboká obdélníková jáma. Hloubáme, k čemu asi toto monstrum má sloužit, ale na nic chytrého jsme nepřišli.Ví to někdo ? Atˇ se ozve !


                 Rozcestník V Tejčku                                                      Od Tejčku k Lomnici                                                      K čemu to je ?


Lesa jsme se nabažili dost, dostáváme se na hranici Velkopopovického parku, do  Dolní Lomnice po modré TZ nepokračujeme, opouštíme ji a uhýbáme doleva směrem na V. Popovice. Asfaltová cesta vede mezi poli, za slunečného letního počasí by byl pochod asi dost úmorný, ale dnes byla příjemným zpestřením a  nuda tu nebyla.

Cesta mezi poli D. Lomnice-V.Popovice                                   Koruna buku u cesty                                                    Smírčí kříž u cesty z r. 1847


Dostali jsme se na hlavní silnici a pokračovali vlevo směrem k V. Popovicím. Kousek jsme šli po silnici, a protože na rozdíl od předchozí cesty je tato hodně frekventovaná, tak jsme těsně před vstupem do obce zahnuli doleva k lesu. A udělali jsme dobře, protože jsme se brzo ocitli uzajímavého místa, lomu Na Požárech, obhlídli jsme jej jen zespoda z jedné strany, snad příště se k němu zkusíme dostat blíž. Pěšinkami v lese jsme se dostali dolů k chatám a pak už tu byla stejná cestu a modrá TZ, odkud jsme se dnes na výlet vydali. Velké tmavé mraky nevěštily nic dobrého, tak jsme se příliš už nezdržovali a nastoupili do auta a jeli domů. A liják přišel  vzápětí, a slušný !


     Silnice před V. Popovicemi                                                                                          V lese u lomu Na Požárech


Nedělní dopoledne 18.9. - Velké Popovice - Brtnice - Ve Stádlích


Probuzeni do slunečného rána jsme se rozhodli pokračovat v putování po včerejší krajině. Výchozím bodem byly opět Velké Popovice, tentokrát jsme zaparkovali v centru u Pivovaru. Na to, že bylo nedělní brzké ráno, tu byl poměrně čilý ruch, místní doplňovali nákupy, vyráželi na výlety nebo s dětmi na sportovní akce, alespoň tak mi to připadalo. S dobrou náladou jsme se vydali kolem Klášterního rybníka, pak podél místního parku a pak podél starších i novějších, ale vždy vkusných rodinných domků do části Brtnice. Je to značená modrá TZ a zároveň NS Krajinou barona Ringhofera a zároveň cyklotrasa č. 0028 Krajem J. Lady.

V. Popovice-u Pivovaru                                                                          Klášterní rybník                                                      Cestou do Brtnice


A co bylo cestou nejhezčí ? Se všemi, které jsme  potkali, jsme se tak nějak srdečně pozdravili, řemeslníci u jednoho z domů s námi prohodili dokonce pár šprýmů. No super, nestává se nám to zase tak často ! U zvoničky v Brtnici jsme opustili modrou TZ a po chvilce i cyklotrasu a zůstali jsme po nějakou dobu věrni  už jen NS Ringhofferově.


                                                   Cestou podél domů do Brtnice                                                                                                  Brtnice-zvoničkaCesta pokračovala podél Mokřanského potoka k vodním nádržím. Jsou to dvě poměrně velké vodní plochy, které slouží jako dočišťovací stanice pivovarské ČOV. Na konci druhého rybníka je po pravé straně samota, usedlost Černý mlýn. Býval to mlýn do konce 19. st., nyní je nahrazen moderním obytným domem, který ovšem pěkně do krajiny zapadá. Hned za ním se vstupuje do lesa. Pěkně po rovině lesem podél Mokřanského potoka jsme došli k můstku přes potok, kde je umístěno další ze zastavení naučné stezky a kde dochází ke křížení se zelenou TZ. Zde naučnou stezku na nějaký čas opouštíme  a jdeme dál po zelené TZ.

             Vodní nádrže za Brtnicí                                                         Černý mlýn                                                                           Podél Mokřanského potoka


U rozcestníku Ve Stádlích jsme opustili cestu podél potoka a jdeme dále po zelené TZ směrem na Lojovice. Jdeme mírně do kopce pečlivě udržovaným lesem, obklopeni kolem dokola jehličnany. Pak  míjíme pár staletých významných stromů, v dálce mezi nimi prosvítá nějaké stavení (že by to byla Ringhofferova hájovna ?)

                  Rozc. Ve Stádlích                                                  Les  Ve Stádlích                                                                        Staleté stromy

Po více než čtvrt hodince se dostáváme nahoře u Brázdy k výhledům do okolí, pak už cestou ubývá jehličnanů a přibývají pěkně urostlé listnáče. A najednou jsme z lesa venku a ocitáme se na louce a míříme k silnici. Zde opouštíme zelenou TZ a jdeme po silnici směrem na V. Popovice. Provoz v nedělním dopoledni je minimální, tak nám chůze po kraji silnice nijak nevadí.


                 Pohled na Řepčice                                                          Pohled na pastviny                                                       U zastávky busu- KrámskýU zastávky autobusu - rozc. Krámský posedíme chvilku na lavičce, odpočineme si a posvačíme. Silnici do Popovic pak opouštíme a odbočujeme doprava na cestu, která vede okrajem lesa Záduší (zelená TZ) až k rozcestníku V Tejčku ( no ten už panečku poznávám z dálky). No a od Tejčku  zde máme do Popovic opět naučnou Ringhofferovu stezku a zároveň modrou TZ. Nyní už si tak trochu opakujeme začátek včerejšího výletu. Míjíme další zastavení NS - Lesní studny a pak už jen kolem chat do Popovic. Dnes se mám možnost více než včera seznámit s okolím podél Masarykovy ulice a musím přiznat, že se mi obec zalíbila a zaznamenávám si ji do paměti pro další cíl mých výletů po středočeských obcích. 

 Kočičky na parapetu okna u veterináře                                       Pohled od Masarykovy ul.                                                  Kostel P. Marie Sněžné


       Domeček cihláček                                                            Velkopopovická Kozlovna                                                            Pohled do parku Daleška


Žádné komentáře:

Okomentovat